Crkva sv. Stjepana – Istarske toplice – Župa Zrenj

Sveti Stjepan, prvomučenik (Toplice sveti Stjepan). Crkva je sagrađena u XIX. stoljeću. na pročelju crkve je preslica s jednim zvonom. Ranije je tu postojala crkva koja se spominje 1580. godine. U crkvi je oltar s drvenim kipom svetog Stjepana koji je pripadao starijoj crkvi na Stijeni povrh Toplica.