Crkva sv. Jurja – Župa Zrenj

Župna crkva svetog Jurja, mučenika u Zrenju sagrađena je u romaničkom stilu. Crkva je dvobrodna sa svetištem i sakristijom. U crkvi se nalazi glavni mramorni oltar sa svetohraništem. Iza oltara smještena je slika svetog Jurja. U drugoj lađi smješten je oltar s drvenim kipovima BDM, svetog Jurja i jedne svetice. U svetištu je i kameni oltar prema puku. Krstionica je izrađena u kombinaciji kamena i drva. Na ulazu u crkvu su dvije škropionice (jedna na stupu). Iznad ulaza u crkvu smješteno je pjevalište.