Crkva sv. Jeronima – Župa Zrenj

Sveti Jeronim, crkveni naučitelj u Zrenju. Crkva sa sakristijom je sagrađena 1910.godine i obnovljena 1984.godine. na pročelju crkve je preslica s jednim zvonom. U crkvi su tri oltara, od kojih je jedan bez menze.
Na tom je mjestu postojala crkvica koja se spominje 1580.godine.