Crkva sv. Blaža – Župa Zrenj

Sveti Blaž, biskup i mučenik, ranije sveti Mihovil, arkanđeo u Saležu. Crkva se spominje 1580. godine. Betonski zvonik na pročelju crkve je dograđen 1979.godine. Visok je petnaest metara s dva zvona. U crkvi je oltar s drvenim retablom na kojem su kipovi BDM i svetog Jurja. Dva su kipa ukradena 1982.godine, a novi je kip svetog Blaža darovala Slavija Katarinčić, koji je blagoslovljen 1990. Godine. U Crkvi su drveni oltar prema puku i gipsani kipovi Srca Isusova i Srca Marijina. Na ulazu u crkvu su dvije škropionice u zidu. Saležse spominje 1440. godine.