Crkva sv. Jurja – Župa Triban

Župna crkva svetog Jurja, mučenika u Tribanu jednobrodna je građevina sa sakristijom. U crkvi su glavni mramorni oltar (1750.godine) sa svetohraništem i kipom Uskrslog Krista, oltar s drvenim kipovima BDM, svetog Antuna i svetog Sebastijana, te oltar sa slikom svetog Roka. (F. Miloš, 1936.). na zidovima crkve nalaze se slike (Zachigna i Miloš). U crkvi su i krstionica izrađena u kombinaciji kamena i drva te škropionica (1585.godine) na ulazu u crkvu. Iznad ulaza u crkvu smješteno je pjevalište.