Župna crkva svetog Mihovila – Župa Šterna

Župna crkva svetog Mihovila, arkanđela u Šterni jednobrodna je građevina sa svetištem i sakristijom. U crkvi ima više oltara: glavni oltar sa svetohraništem i palom svetog Mihovila, oltar sa slikom svetog Roka i svetog Antuna Padovanskoga i oltar sa slikom Gospe Žalosne i svetog Blaža. Uz krstionicu u crkvi su još tri škropionice od kojih je jedna na stupu. Iznad ulaza smješteno je pjevalište.