Župna crkva svetog Servula

Župna crkva svetog Servula, mučenika u Bujama, jednobrodna je građevina sa svetištem, korom, apsidom i sakristijom. „Iz XVI. stoljeća; podignuta vjerojatno na ostacima rimskog hrama (s uzidanim fragmentima rimskih i ranosrednjovjekovnih stupova, stela i natpisa). Originalno trobrodna, crkva je pregrađena u XVIII. stoljeću i pretvorena u jednobrodnu; barokna je fasada ostala nedovršena, a na njezinom vrhu nalazi se romanički reljef anđela. U crkvi se nalazi sedam oltara: glavni s monumentalnim mramornim svetohraništem i mramornim kipovima svetog Servula i svetog Sebastijana (G. Marchiori, 1737.), mramorni oltar s palom Bogorodice „od pojasa“ sa svetim Augustinom, svetom Monikom, svetim Petrom i svetim Pavlom (Travi, 1784.), mramorni oltar s drvenim kipom srca Isusova, mramorni oltar s palom svetog Antuna Padovanskog ( 1936.), mramorni oltar s palom svetog Ivana Krstitelja, svetog Roka i svete Lucije (G. Paoletti, 1912.), a uz palu se nalaze kameni kipovi svetog Josipa i svetog Dominika, mramorni oltar s drvenim kipom BDM od Milosti, oltar s palom BDM od svete Krunice sa svetim Dominikom i svetom Ružom Limskom (F. Travi, 1783.) i malim svetohraništem u podnožju s reljefom BDM i drveni oltar prema puku. Kamena je krstionica s vratašcima (1878.). Svod i zidovi oslikani su prizorima iz Starog i Novog Zavjeta (G. Righetti, 1823.). U crkvi se nalaze trinaest ulja na platnu (F. Travi, 1784. I G. Pittoni, 1838 – 42.), drveni biskupski tron iz 1794. godine, korske klupe u polukrugu iz 1845. Godine, dvije škropionice na stupu i pjevalište.