Crkva sv. Antuna

Sveti Antun Padovanski u Bujama, na novom groblju. Crkva je sagrađena 1922. godine. U crkvi se nalazi kameni oltar s drvenim kipom svetog Antuna Padovanskoga, a u pozadini na platnu „Krist u Getsemaniju“ (G. Fonda, 1934.). U niši su Gospa Lurdska i sveta Bernardica. Na ulazu u crkvu je škropionica.