Proslava Rođenja BDM (Mala Gospa) Festa della Natività di Maria 2020.

NOVE LITURGIJSKE UPUTE I PREPORUKE U SVEZI KORONAVIRUSA
1. svibnja 2020.
BOG TE LJUBI!
5. listopada 2020.

6.09. Nedjelja/ Domenica:

9.00 h Crkva Sv. Servula / Chiesa di San Servolo
Sveta misa
11.30 h Crkva Sv. Servula / Chiesa di San Servolo Sveta misa zahvalnica u sklopu festivala Organum Histriae.
Animira: Ansambl istarskih mladih glazbenika
Santa messa di ringraziamento per il festival Organum Histriae 2020 con la partecipazione dell’Ensemble dei giovani artisti istriani
20.00 h Crkva Sv. Servula / Chiesa di San Servolo Koncert: Musica Affettuosa – Branko Marić, oboa; Ljerka Očić, orgulje


7.09
Ponedjeljak /Lune:

19.00 h Crkva Majke Milosrđa / Chiesa Madre di Misericordia
Sveta misa i blagoslov bolesnika / Santa messa e benedizione dei malati
Predvodi: don Gorak Levak, župnik u Puli


8.09
Utorak/ Martedì
Rođenje BDM.
Natività di Maria

19.00 h Crkva Majke Milosrđa / Chiesa Madre di Misericordia
Sveta misa / Santa messa
Predvodi: don Matteo Baccani, župnik u Vrhu